“Wonen moet beter en gezonder kunnen, maar hoe?”.

In nauwe samenwerking met architect en bouwer wordt een woonhuis met gevels van kalkhennep ontworpen. Uitgangspunten zijn daarbij comfort, gezondheid en geringe milieu- en energiebelasting. Een woning met toekomstwaarde.
Het woonhuis in aanbouw vervult een pioniersrol in het innovatieve bouwen met kalkhennep in Nederland. Zo bestaat de gevel vanaf maaiveld uit kalkhennep, zónder toepassing van een dampdichte plint; de gevel is van onder tot boven damp open. De gemeente Ede verleende de bouwvergunning voor het ontwerp van Platform M3 architecten, mede door een goede onderbouwing met diverse rapporten over kalkhennep, binnen 9 dagen na indiening van de aanvraag. De energie neutrale woning heeft een gevel Rc = 6,5 m2K/W.
De kalkhennep is gestort in een dikte van 37 cm om het HSB frame. Met de dwangmenger kan 10 m3 (ca. 30 m2 geveloppervlak) kalkhennepmix per dag verwerkt worden. Kalk: Carmeuse S97, additief: Wolfraht, hennep: Hempflax. Verhouding: 25 kg-3 kg-14 kg. De gevels worden buiten en binnen gestukt met kalk. Alle binnenwanden worden opgetrokken uit kalkhennepblokken. De creatieve mogelijkheden met kalkhennep worden, met de afgeronde koz